Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Phim Hoa Hồng Có Gai | Thorn Flower 2013 13 14 15

Phim Hoa Hồng Có Gai | Thorn Flower 2013 13 14 15
Như các tiện ích công nghệ cao đã phát triển trong những năm qua, bạn có thể mang theo 100 của đĩa CD giá trị của âm nhạc trong một thiết bị hơi lớn hơn một cỗ bài. Theo Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ, CD bán hàng giảm 22,3 phần trăm vào tháng giêng năm 2003, Internet các dịch vụ âm nhạc tải Phim Hoa Hong Co Gai | Phim Thorn Flower về như iTunes của Apple được dự kiến ​​sẽ có 23 phần trăm của thị trường vào năm 2008. Trong tháng 10 năm 2004, Apple thông báo rằng người tiêu dùng đã mua cho đến nay 150 triệu bài hát từ iTunes và các công ty bán khoảng 4 triệu bài hát mỗi tuần.

Sự ra đời
Phim Hoa Hong Co Gai | Phim Thorn Flower của âm nhạc trực tuyến đã được lợi ích của người yêu âm nhạc, nhưng đã gây ra một sự gián đoạn nghiêm trọng của hình thức nghệ thuật trong việc tạo ra các bìa ghi chú lót cho ngành công nghiệp âm nhạc. Phổ biến hình thức nghệ thuật sáng tác một album có lẽ mất đất như các cá nhân có thể chọn và chọn các bài hát để tải về và chơi từ internet.

Một tác động quanh co ý nghĩa của âm nhạc kỹ thuật số trực tuyến đã được sự bùng nổ của phân phối bất hợp pháp của âm nhạc dẫn đến việc mất tiền bản quyền cho các nhạc sĩ. Nếu chúng ta, những người yêu thích âm nhạc, có thể chung tay để bảo vệ lợi ích của các nghệ sĩ, âm nhạc kỹ thuật số đã gây ra đầu tiên nảy mầm của âm nhạc
Phim Hoa Hong Co Gai | Phim Thorn Flower trong một cuộc sống hình thức hữu cơ, giải phóng công việc tuyệt vời của nghệ thuật từ các giới hạn kiểm soát của con người!

Lopa Bhattacharya là một nhà văn nội dung / nhà phát triển làm việc trên các trang web cho khách hàng ở nước ngoài / Ấn Độ. Đã làm việc cho các dự án khác nhau của công ty trang web, thuyết trình CD-Rom, tờ rơi, tờ rơi và tài liệu truyền thông khác về các chủ đề đa dạng từ du lịch, ngành công nghiệp khách sạn,

Phim Hoa Hong Co Gai | Phim Thorn Flower

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét