Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Phim Tarzan Nhí | Tặc Răng Nhí 2012 13 14 15

Phim Tarzan Nhí | Tặc Răng Nhí 2012 13 14 15

Siêu máy tính, dự báo thời tiết, Phim Tarzan Nhi | Phim Tac Rang Nhi logic mờ, xác định giá trị sự kiện và thực tế ngẫu nhiên, thử nghĩ nó tất cả nghĩa là gì? Làm thế nào chúng tôi đến nay đã thực sự đi? Vâng, chúng tôi đang thực hiện với El Nino và sẵn sàng cho LA Nina phải không? Không quá nhanh. Sau khi tất cả điều này El Nino đã không nằm trong chu kỳ năm đúng 9 bên phải. Đúng, nhưng tại sao? Đó có phải là do hoạt động năng lượng mặt trời, lửa mặt trời, tầng điện ly mỏng, hâm nóng toàn cầu? Hmmm? Điều này là rất thú vị

  bạn bè của tôi. Chúng ta biết rằng những điều nào đó có thể xảy ra trong bất kỳ hệ thống, những "sự kiện xảy ra" tình huống hoặc gọi quý ông không học như tôi "sh_t xảy ra" loại các sự kiện có thể được hình thành một chương trình. Các chương trình Phim Tarzan Nhi | Phim Tac Rang Nhi này khá mạnh mẽ đi vào xem xét nhiều xu hướng đồng thời hội tụ. Mỗi sự kiện, mỗi xu hướng hoặc sự kiện là sau đó đưa ra một số giá trị hoặc khả năng đánh giá và do đó nhiều, nhiều điểm dữ liệu của bạn có thể được tìm để cung cấp cho bạn câu trả lời mà bạn tìm kiếm?

Là một hệ thống như vậy có hiệu lực, nó có thể dự báo thời tiết? , tuy nhiên những người đánh giá cao các mặt hàng hoặc
Phim Tarzan Nhi | Phim Tac Rang Nhi thiết kế các chương trình như vậy không phải luôn luôn chính xác trong giả định chương trình của họ cho các máy tính siêu để tính toán đầy đủ các sự kiện thời tiết, nhưng họ nhận được rất gần. Để làm như vậy một cách chính xác chúng ta phải đi vào xem xét những thứ như

  một sự kiện vi hoặc xu hướng, có thể thay đổi thời tiết nên hơi cuối cùng họ có thể thay đổi toàn bộ để một mức độ lớn, sự kiện lớn được dự đoán sẽ không xảy ra ở tất cả. Điều này là đúng và mặc dù chúng tôi đã có những người thời tiết và TV Media thổi ra các cơn bão tỷ lệ cho một thực tế đơn giản họ muốn xếp hạng cao hơn, có thể là các siêu máy tính tốt nhất có thể có thể làm cho dữ liệu không thích hợp dựa trên những giả định sai lầm về định giá các xu hướng mirco trên xu hướng chi phối vĩ mô.
Phim Tarzan Nhi | Phim Tac Rang Nhi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét